Vítejte na mých www stránkách

(--> English version )

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  
Univerzita Karlova v Praze
     vedoucí Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty
     Emeritní rektor (2006-2014)
Co zde najdete:

Na těchto stránkách najdete především profesní informace (shrnuje je moje CV).
Jako u většiny vysokoškolských učitelů má moje práce 4 hlavní aspekty:

Vědecká práce. Jsem fyziolog a nejvíc mě zajímá regulace plicní a fetoplacentární cirkulace, zejména při nedostatku kyslíku. V této sekci je přístup k mým vědeckým publikacím. Je zde i moje dizertační a habilitační práce a pod.

Pedagogická práce. Doktorandi, které vedu, informace pro zájemce o doktorské studium u nás, moje výukové materiály pro mediky. Jsem školitelem a členem oborové rady doktorského studijního programu UK fyziologie a patofyziologie člověka a od ledna 2017 předsedou Koordinační rady Doktorských studijních programů UK v biomedicíně (DSPB).

Administrativní a organizační práce. Od února 2006 do konce ledna 2014 jsem byl  rektorem Univerzity Karlovy, z toho poslední 2 roky jsem byl předsedou České konference rektorů. Byl členem řídícího výboru (Board) Evropské univerzitní asociace (EUA). Od 1. dubna 2014 jsem vedoucím Ústavu fyziologie UK 2.LF.

Veřejné působení. Od října 2014 jsem senátorem Parlamentu ČR a předsedou jeho Výboru pro záležitosti EU.
Působím ve Vědecké radě Grantové agentury ČR a ve Správní radě Fulbrightovy komise v ČR a Centra Paliativní péče.


 
https://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Hampl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Hampl