simple website maker

Vědecké identifikátory

OrcID a ResearcherID jsou mezinárodní identifikační čísla aktivních vědců, která umožňují jednoznačné přiřazení autorství navzdory shodám jmen či změnám jména v průběhu života. 

V. Hampl, Ústav Fyziologie 2.LF UK, Plzeňská 311, Praha 5         vaclav.hampl@lf2.cuni.cz