Moje přednášky pro mediky

Obrázky, které promítám při přednáškách:

Podrobnější texty k některým tématům

Doktorské studium

PhD v rámci společného programu pražských lékařských fakult UK a ústavů AV ČR "Postgraduální doktorské studium biomedicíny" (PDSB) - jsem školitelem a členem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka (a také členem předsednictva Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně na UK). 

Doktorandi, které vedu

 (nebo to už mají za sebou):

MUDr. Kryštof Krása

Téma: Kombinovaný terapeutický účinek DHEA, sildenafilu a statinů na experimentální plicní hypertenzi
Přijat: 2014
Forma: Kombinovaná
Pracoviště: Kardiologie ÚVN

MUDr. Evžen Beitl


Téma: Oxid dusnatý - marker závažnosti poškození organismu při polytraumatu
Přijat: 2003
Forma: Kombinovaná (školitel: prof. Hoch, já spoluškolitel)
Obhájil: 24. 9. 2018
Pracoviště: Traumatologie FNM a UK 2.LF
Publikace

MUDr. Petr Kafka, PhD

Téma: Mechanismy regulace fetoplacentárního cévního řečiště při hypoxii
Přijat: 2008
Forma: Kombinovaná (školitelem byl prof. Cvachovec, ale všechny pokusy a publikace dělal Petr Kafka s námi)
Obhájil: 22. 9. 2016
Pracoviště: Anesteziologie FNKV
Publikace

MUDr. Věra Lachmanová, PhD

Téma: Vliv radikálového poškození v časné fázi expozice hypoxii na rozvoj hypoxické plicní hypertenze
Přijata: 2001
Forma: Kombinovaná (po 2006 převzal její školitelství prof. Herget)
Obhájila: 1. 7. 2011
Pracoviště: Anestesiologie UK 2.LF a FNM
Publikace

MUDr. Vít Jakoubek, PhD

Téma: Mechanismus vlivu hypoxie na fetoplacentární cévní řečiště
Přijat: 1. 10. 2004
Forma: Prezenční, poslední rok kombinovaná
Obhájil: 10. 9. 2009
Pracoviště: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze
Publikace

MUDr. Alena Baňasová, PhD

Téma: Úloha iNOS a žírných buněk v mechanismu rozvoje hypoxické plicní hypertenze
Přijata: 2007
Forma: Kombinovaná
Obhájila: 12. 6. 2008
Pracoviště: Ústav patofyziologie UK 2.LF
Publikace

MUDr. Jana Bíbová, PhD.

Téma: Experimentální plicní hypertenze
Forma: Kombinovaná (školitel: prof. Herget, já spoluškolitel)
Obhájila: 11/2003
Pracoviště: Dětská lékařka v soukromé ordinaci
Publikace

Informace pro zájemce o doktorské studium u nás

 • Těžištěm je vlastní výzkumná práce pod vedením školitele v rámci rozsáhlejšího výzkumného projektu laboratoře
 • Minimum přednášek a seminářů
 • Odborná příprava zahrnuje formulaci hypotéz a plánování pokusů, vyhledávání relevantních informací (Medline, www) a jejich kritické vyhodnocování, statistické a grafické zpracování vlastních výsledků, přípravu publikací, prezentační dovednosti,...
 • Možnost odborného růstu na mezinárodně uznávaném pracovišti
 • Navýšení stipendia z prostředků grantové podpory výzkumu 
 • Mezinárodní kontakty
 • Pro absolventy lékařských fakult možnost příležitostné klinické práce ve Fakultní nemocnici Motol (na základě individuální dohody se školitelem a vedoucím příslušné kliniky)
 • Téma doktorské práce související s výzkumným zaměřením školitele
 • POŽADAVKY:
 • Ukončené studium lékařské nebo veterinární fakulty nebo ukončené magisterské studium biologického oboru v době zahájení postgraduálního studia (přihlásit se lze před definitivním dokončením studia)
 • Alespoň elementární znalost angličtiny
 • Pracovitost, svědomitost
 • Podmínkou přihlášky je předchozí osobní domluva se školitelem (na základě e-mailového kontaktu)

V. Hampl, Ústav Fyziologie 2.LF UK, Plzeňská 311, Praha 5         vaclav.hampl@lf2.cuni.cz

Mobirise website builder - Try here