Co zde najdete:

Na těchto stránkách najdete především profesní informace (shrnuje je moje CV).
Jako u většiny vysokoškolských učitelů má moje práce 4 hlavní aspekty:

  1. Vědecká práce - Jsem fyziolog a nejvíc mě zajímá regulace plicní a fetoplacentární cirkulace, zejména při nedostatku kyslíku.
    V této sekci je přístup k mým vědeckým publikacím. Je zde i moje dizertační a habilitační práce a pod. 
  2. Pedagogická práce - Doktorandi, které vedu, informace pro zájemce o doktorské studium u nás, moje výukové materiály pro mediky.
    Jsem školitelem a členem oborové rady doktorského studijního programu UK fyziologie a patofyziologie člověka a členem předsednictva Koordinační rady Doktorských studijních programů UK v biomedicíně (DSPB). 
  3. Organizační a administrativní práce - Od února 2006 do konce ledna 2014 jsem byl rektorem Univerzity Karlovy, z toho poslední 2 roky jsem byl předsedou České konference rektorů (před tím místopředsedou). Byl jsem členem řídícího výboru (Board) Evropské univerzitní asociace (EUA). Od dubna 2014 do dubna 2019 jsem byl vedoucím Ústavu fyziologie UK 2.LF.
    Jsem členem Správní rady Univerzity Pardubice a Centra Paliativní péče, Vědecké rady 2. lékařské fakulty UK a čestným členem Vědecké rady Univerzity Karlovy
  4. Veřejné působení - V letech 2014-2020 jsem byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou jeho Výboru pro záležitosti EU.

V. Hampl, Ústav Fyziologie 2.LF UK, Plzeňská 311, Praha 5         vaclav.hampl@lf2.cuni.cz

Develop a free website with Mobirise