Moje vědecké publikace

Publikace v mezinárodních vědeckých časopisech jsou hlavním výstupem vědecké práce. Aktuální seznam mých časopiseckých publikací je např. na Publons.com

Další formou vědecké komunikace jsou monografie.
Zde jsou mé kapitoly v monografiích

 1. Hampl V., Herget J.:
  Patofyziologie plicního oběhu
  In: Patologická fyziologie srdce a cév, edited by B. Ošťádal, and M. Vízek. Karolinum, Praha 2003, pp. 124-141.
 2. Hampl V., Archer S.L.:
  The role of endogenous nitric oxide in acute hypoxic pulmonary vasoconstriction.
  In: Nitric Oxide and the Lung, edited by W.M. Zapol, and K.D. Bloch. Marcel Dekker, New York 1997, pp. 113-136.
 3. Archer S.L., Hampl V., Huang J.M.C., Nelson D.P., Tolarova S., Shultz P.J., Weir E.K.:
  Nitric oxide and cyclic guanosine monophosphate: effects on potassium channels and vascular tone.
  In: Nitric Oxide and Radicals in the Pulmonary Vasculature, edited by E.K. Weir, S.L. Archer, and J.T. Reeves. Futura, Armonk 1996, pp. 391-413.
 4. Hampl V., Tristani-Firouzi M., Weir E.K., Huang J.M.C., Archer S.L.:
  Cyclic guanosine monophosphate as a hyperpolarizing factor.
  In: Endothelium-Derived Hyperpolarizing Factor, edited by P.M. Vanhoutte. Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1996, pp. 153-161.
 5. Hampl V., Walters C.L., Archer S.L.:
  Determination of nitric oxide by the chemiluminescence reaction with ozone.
  In: Methods in Nitric Oxide Research, edited by M. Feelisch, and J.S. Stamler. Wiley, Chichester 1996, pp. 310-318.
 6. Hampl V., Cornfield D.N., Huang J., Shultz P.J., Weir E.K., Archer S.L.:
  Nitric oxide.
  In: Pulmonary Circulation: A Handbook for Clinicians, edited by A.J. Peacock. Chapman and Hall, London 1996, pp. 99-114.
 7. Herget J., Hampl V.:
  Pulmonary circulation.
  In: Biomechanics of the Cardiovascular System, edited by B.B. Šrámek, J. Valenta, and F. Klimeš. Czech Technical University Press, Prague 1995, pp. 327-336.
 8. Archer S.L., Hampl V., Huang J., Cowan N.:
  The importance of calcium in the regulation of EDRF synthesis in the pulmonary vasculature.
  In: Ion Flux in Pulmonary Vascular Control, edited by E.K. Weir, J.R. Hume, and J.T. Reeves. Plenum, New York 1993, pp. 223-246.
 9. Herget J., Hampl V.:
  Pulmonary vasculature of adult rats is influenced by perinatal experience of hypoxia.
  In: Pulmonary Blood Vessels in Lung Disease, edited by J. Widimský, and J. Herget. Karger, Basel 1990, pp. 70-76.
 10. Herget J., Hampl V., Paleček F.:
  Effect of perinatal hypoxia on hypoxic vascular reactivity in adult rats.
  In: Interaction between Heart and Lung, edited by S Daum. Thieme, Stuttgart 1989, pp. 63-66.


  ← Zpět na stránku o mé vědecké práci

Zde jsou mé přehledné články v českých odborných periodikách

 1. Hampl V: Oxid dusnatý a regulace plicních cév. Čs. fyziol. 49: 22-29, 2000.
 2. Bíbová J, Hampl V: Anorektika a plicní hypertenze. Čas. lék. čes. 139: 67-70, 2000.
 3. Hampl V: Úloha oxidu dusnatého v normálním plicním oběhu a při plicní hypertenzi. Lék. zprávy LFHK UK 43: 145-151, 1998.
 4. Hampl V: Hypoxická plicní hypertenze. Čs. fyziol. 40: 255-271; 1991 
 5. Hampl V, Herget J: Tkáňové působky ovlivňující hypoxickou plicní vazokonstrikci. Čs. fyziol. 40: 1-23; 1991 
 6. Hampl V, Herget J: Reaktivita plicních cév při plicní hypertenzi. Čs. fysiol. 37: 1988

← Zpět na stránku o mé vědecké práci

V. Hampl, Ústav Fyziologie 2.LF UK, Plzeňská 311, Praha 5         vaclav.hampl@lf2.cuni.cz

Built with Mobirise - Click here